Tất cả đều ghét người có máu `dê` Ngân à

From: art rua Sent: Wednesday, July 18, 2007 4:46 PMSubject: Gửi Ngân


Chuyện của bạn thật ra đâu cần phải nhờ tới luật sư. Nếu bạn đã có những người làm chứng như vậy , cũng chứng minh đã được hắn đã cưỡng bức bạn thì bạn hãy đến cơ quan công an báo cáo và yêu cầu nghiên cứu cũng như yêu cầu bảo vệ.


Tôi nói điều này để bạn có thể yên tâm nhé, tất cả chúng ta kể cả tội phạm đều rất nhiều ghét những thằng có máu dê hay là cưỡng bức làm nhục bạn gái.


Bạn hãy dũng cảm lên, hãy tố cáo hắn với cơ quan công quyền , hãy tin rằng pháp luật cũng sẽ bảo vệ bạn.


Chúc bạn thành công.


Artrua

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »